Be om offert
Svenska
iStock-1248878771 (2)

Sjukvårdsförsäkring för egenföretagare

Vad gör du om du blir sjuk?

Frånvaro hos nyckelmedarbetare kan få allvarliga konsekvenser för ett företag, särskilt för egenföretagare och småföretagare där nyckelmedarbetare ofta utgör hela organisationen.

Få tillgång till snabb behandling och var säker på att du får den bästa möjliga vården, oavsett vilken diagnos du står inför. Det här är ditt bästa alternativ till en vanlig sjukvårdsförsäkring.

Försäkra dig mot sjukdom och långvarig frånvaro

Sjukvårdsförsäkring - Perfekt för företagare, egenföretagare och småföretag

Det optimala alternativet

Du har möjlighet att få en sjukvårdsförsäkring for ditt företag och dina anställda.

  • Ingen väntetid
  • Privata specialister
  • Minimera sjukfrånvaron
  • Attrahera de bästa medarbetarna

Valet är ditt, välj en sjukvårdsförsäkring och säkra ditt företag. Utan dig fungerar inte verksamheten.

Visste du att...

  • Health Insurance Instantly är det enda företaget som ger dig möjlighet att själv välja cancerbehandling utomlands?
  • 73% av de fall som vanliga sjukvårdsförsäkringar behandlar är antingen psykologisk hjälp eller fysioterapi / kiropraktik?
  • Endast Health Insurance Instantly ger dig tillgång till förebyggande screening för cancer, till exempel?
  • Vi erbjuder en fullständig sjukvårdsförsäkring för egenföretagare som skyddar företaget mot negativa konsekvenser av långvarig frånvaro på grund av sjukdom?
  • Vår försäkring täcker hela din hälsa så att du kan undvika långvarig frånvaro och säkerställa driften av ditt företag?

Hos oss är du täckt som ingen annanstans

Kontakta oss

FAQ

Kan jag teckna sjukförsäkring som egen företagare?

Ja, du kan få sjukförsäkring som egen företagare. Det är särskilt viktigt för egen företagare att ha sjukförsäkring och vara säkerställd snabb utredning och behandling för att snabbt kunna återgå till företagets verksamhet.

Vad är en sjukvårdsförsäkring?

En sjukvårdsförsäkring ger dig snabb tillgång till vård. Den ger dig även tillgång till en rad hälsofrämjande och skadeförebyggande tjänster. Målet är att hålla dig frisk och framför allt att du snabbt kan återgå till arbetet om du skulle bli sjuk eller skadad.

Vår sjukvårdsförsäkring för egenföretagare garanterar dig den bästa behandlingen oavsett diagnos.

Hur får jag en gratis jämförelse?

Genom att uppge var du har din nuvarande försäkring kan vi, med hjälp av vår oberoende samarbetspartner, göra en omfattande jämförelse åt dig. Då kan du få en fullständig översikt över hur du är försäkrad.

Vad är Läkare via Mobil?"

Läkare via Mobil är en tjänst som tillhandahåller läkarrådgivning och medicinsk hjälp över telefon eller video för personer som inte kan eller vill besöka en läkare fysiskt.