Be om offert
SeniorLøber kopier

Integritets- och cookiepolicy

Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Här kan du se vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar, i vilka sammanhang och med vem vi eventuellt delar dem med. Du kan också läsa om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Ansvarig för insamling och behandling av personuppgifter är:

Health Insurance Instantly Agency A/S (nedan kallat "HII")

Danmark:
Nørregade 53, 1.
1165 Köpenhamn K.
Tel: +45 31 63 83 03

Sverige:
Torsgatan 26,
113 21 Stockholm
Tel: +46 10 888 55 05

E-post: info@healthinsuranceinstantly.com

CVR-nr.: DK-36737069

Insamling och behandling av personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i olika sammanhang.

Vi ger erbjudanden eller skickar information till dig

När du kontaktar oss för att få en försäkringsoffert eller ta emot information om våra försäkringar, samlar vi in och behandlar personuppgifter med syftet att kunna ge dig den önskade informationen eller ge en offert. Vi samlar in och behandlar information om dig som potentiell försäkringstagare enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1.b (nödvändigt för att ingå avtal) och vi samlar in och behandlar uppgifter om eventuella potentiella medförsäkrade personer enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1.f (berättigat intresse).

Kategorier av registrerade personer som vi samlar in och behandlar personuppgifter om är:

 • Potentiell försäkringstagare
 • Potentiella medförsäkrade

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar för att kunna ge dig önskad information och/eller lämna en offert inkluderar:

 • Namn
 • Ålder
 • Nationalitet
 • Boendeland
 • E-postadress och telefonnummer

Vid lämnande av slutligt erbjudande samlar vi även in och behandlar personuppgifter om dig som potentiell försäkringstagare för att kunna lämna ett slutligt erbjudande och utfärda en försäkring. Vi samlar in och behandlar dina uppgifter på basis av samtycke enligt dataskyddsförordningens artikel 9, punkt 2, bokstav a, samt artikel 6, punkt 1, bokstav a (samtycke).

De personuppgifter som vi ytterligare samlar in och behandlar om dig för att kunna ge dig en slutlig offert inkluderar:

 • Boendeadress
 • Hälsorelaterade uppgifter
 • Betalningsinformation

Personuppgifterna lagras högst 12 månader från första kontakten. Syftet är att säkerställa att vi kan utfärda en försäkring om du bestämmer dig för att bli kund. Tidsperioden är vald utifrån vår kunskap om att beslutningsprocessen kan ta upp till 12 månader. Personuppgifter raderas således senast 12 månader från den första kontakten om du inte blir kund hos oss. Personuppgifter lagras längre i händelse av att du blir kund hos oss, se mer om detta i avsnittet "Utfärdande av försäkring och kundförhållande" nedan.

Försäkringsutgivning och kundrelationer

När du blir kund hos oss samlar vi inte in fler personuppgifter än vad vi redan har gjort för att kunna skicka det slutliga erbjudandet, se personuppgifterna som anges i punktform under avsnittet "Vi ger dig ett erbjudande eller skickar information" ovan. Om HII vidarebefordrar till företag utenfor EU, sker det enligt om landet är en säker tredje part enligt EU-kommissionens beslut om adekvans enligt dataskyddsförordningens artikel 45. Ditt försäkringsföretag är ansvarig för de mottagna personuppgifterna.

HII vidarebefordrar till ditt försäkringsföretag efter att vi har fått uttryckligt samtycke enligt dataskyddsförordningens artikel 9.2.a, jf. artikel 6.1.a (samtycke), samt dataskyddsförordningens artikel 6.1.b (nödvändigt för avtalsingående).

Typer av personuppgifter på alla försäkrade som vidarebefordras till ditt försäkringsföretag inkluderar:

 • Namn
 • Ålder
 • Nationalitet
 • Bostadsadress & -land
 • E-post och telefonnummer
 • Hälsoinformation
 • Betalningsinformation

När du är kund sparar vi dina uppgifter så länge kundrelationen består, samt 3 år efter avslutat avtal för att kunna behandla eventuella krav från avtalsrelationen. Betalningsinformation raderas dock omedelbart efter avtalets upphörande.

Anmälan till nyhetsbrev och webinar

Du kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev och våra webinar. Syftet är att vi ska kunna skicka dig nyhetsbrev och/eller länkar till deltagande i webinar. Vi samlar in personuppgifterna enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1 litra a (samtycke). Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Det kan du göra genom att kontakta oss på info@healthinsuranceinstantly.com, varefter vi omedelbart raderar dina uppgifter.

Du kan också anmäla dig till våra webinar. Syftet är att vi ska kunna informera om våra produkter och relaterade allmänna ämnen. Vi samlar in personuppgifterna enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1 litra a (samtycke). Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Det kan du göra genom att kontakta oss på info@healthinsuranceinstantly.com, varefter vi omedelbart raderar dina uppgifter.

Typer av personuppgifter som vi samlar in och behandlar vid anmälan till nyhetsbrev och webinar:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-post

Personuppgifterna sparas tills du återkallar ditt samtycke (tills du meddelar oss att du inte längre vill ta emot nyhetsbrev och/eller länkar till webinar).

Marknadsföring

Vi samlar in data för att kunna informera dig om våra produkter och de fördelar du kan få genom att vara kund hos oss. För att kunna göra det kan vi samla in data från offentligt tillgängliga register eller genom tredje part. Detta görs enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1 lit. f (berättigat intresse).

Typer av personuppgifter som vi samlar in och behandlar i samband med marknadsföring:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer

Data sparas i högst 12 månader från första kontakten. Syftet är att säkerställa att vi kan utfärda en försäkring om du beslutar dig för att bli kund. Perioden är vald baserat på vår kunskap om att beslutsprocessen kan ta upp till 12 månader.

Marknadsföring på sociala medier

Vi marknadsför våra produkter digitalt på sociala medier. Här kan du interagera med vår annonsering och/eller fylla i kontaktformulär om du vill att vi kontaktar dig. Beskrivningen av de uppgifter du lämnar och behandlingen av dem följer nedan:

Dataansvar

Dataansvaret för insamling och behandling av personuppgifter på sociala medier, som HII använder, delas mellan HII, Meta och LinkedIn (tillsammans "Tjänsterna"), som har följande kontaktinformation:

HII:
Health Insurance Instantly Agency A/S
Nørregade 53, 1.
1165 København K.
Tel.: +45 3163 8303
E-post: info@healthinsuranceinstantly.com
CVR-nr.: DK-36737069

Meta:
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
D2 Dublin
Irland
CVR-nr.: 462932

LinkedIn:
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement)
Wilton Plaza
Wilton Place, Dublin 2
Irland

Insamling och behandling av personuppgifter

HII ansvarar för insamling och behandling av personuppgifter i följande sammanhang:

När du interagerar med vår annonsering eller våra inlägg på sociala medier kan du lämna personuppgifter. Detta kan ske genom att besöka våra sidor, kommentera eller "gilla" vår annonsering samt genom din beteende på våra sidor. Du kan också aktivt lämna personuppgifter om du fyller i en av våra kontaktformulär.

Det är möjligt att kommunicera direkt med HII via Tjänsterna, till exempel genom att skicka ett meddelande via Facebook/Messenger. Eftersom HII inte kan garantera att innehållet är säkert, föredrar vi att du skickar e-post eller ringer till oss.

Vi samlar in data för att kunna informera dig om våra produkter och de fördelar du kan få genom att vara kund hos oss. Vi samlar in och behandlar informationen enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1 litra f (berättigat intresse). Om du aktivt lämnar personuppgifter genom att fylla i en av våra kontaktformulär, samlar och behandlar vi informationen enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1 litra a (samtycke).

Typer av personuppgifter som vi samlar in och behandlar i samband med marknadsföring på sociala medier:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Data sparas högst i 12 månader från första kontakten, med syftet att säkerställa att vi kan utfärda en försäkring om du beslutar dig för att bli kund. Perioden är vald baserat på vår kunskap om att beslutsprocessen kan ta upp till 12 månader. Personuppgifterna som samlas in på grundval av samtycke sparas enligt det givna samtycket.

Du har rättigheter enligt dataskyddsförordningen gällande insamling och behandling som HII är ansvarig för. Läs mer om dina rättigheter i avsnittet "Rättigheter enligt dataskyddsförordningen" nedan.

Facebook och LinkedIn är ansvariga för datainsamling och behandling av följande: Facebook & LinkedIn samlar in olika typer av uppgifter om dig när du använder deras tjänster. Detta görs genom användning av "cookies" eller "pixlar", små dataprogram som lagras på din enhet och spårar din aktivitet. Tjänsterna samlar in data som ålder, kön, arbete, intressen, köp av varor, plats etc. Detta görs för att främja deras egna kommersiella intressen, inklusive förbättring av deras annonsering. Tjänsterna delar data med HII för att vi ska kunna förbättra vår annonsering.

Som användare av Facebook och LinkedIn kan du läsa mer om hur de behandlar dina data som ansvariga för data och dina rättigheter, inklusive återkallande av samtycke, här:

Facebooks integritetspolicy och annan information:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

LinkedIn integritetspolicy:
https://dk.linkedin.com/legal/privacy-policy

Möjligheter att klaga på Tjänsterna:
https://www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us

Cookies på vår hemsida

Vi använder cookies på vår hemsida för att anpassa vårt innehåll och visa dig annonser, för att ge dig funktioner för sociala medier och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår hemsida med våra partners inom sociala medier, annonspartners och analyspartners. Våra partners kan kombinera denna data med annan information du har gett dem eller som de har samlat in från din användning av deras tjänster.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.

Lagen fastställer att vi kan lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att säkerställa leveransen av den tjänst du uttryckligen har begärt att använda. För alla andra typer av cookies samlar och behandlar vi endast cookies om du ger oss samtycke till detta. Vi samlar och behandlar därför cookies enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1 litra a.

Du kan när som helst ändra eller ta tillbaka ditt samtycke från cookie-deklarationen på vår hemsida. Läs mer om din rätt att ändra eller ta tillbaka ditt samtycke i avsnittet nedan om "Rättigheter enligt dataskyddsförordningen".

Du kan när som helst kontakta HII och begära att använda dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (som du kan läsa mer om nedan).

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Möjlighet att återkalla samtycke
Om du har gett ditt samtycke kan du alltid kontakta oss för att höra vilken information vi har om dig och du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan kontakta oss på info@healthinsuranceinstantly.com. HII kommer att sluta behandla dina personuppgifter om du återkallar ditt samtycke, om inte vi kan fortsätta behandlingen på en annan rättslig grund (t.ex. enligt artikel 6.1 litra b i dataskyddsförordningen - nödvändig för avtalsslutande).

Rätt till insyn
Du har rätt att få bekräftelse på om HII behandlar dina personuppgifter och i så fall rätt att få tillgång till de uppgifter som vi behandlar om dig, inklusive viss annan information.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.

Rätt till radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i vissa fall, innan HII själva raderar dem. Om du är kund hos oss tar vi dock bara bort dina uppgifter när det inte längre kan riktas krav mot oss som en följd av avtalet (3 år efter avtalets upphörande).

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på dataskyddsförordningens artikel 6.1 litra e (berättigat intresse), och du har alltid rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter för direktmarknadsföring (se avsnitten om marknadsföring ovan).

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att begränsa dina uppgifter innebär det att vi endast kommer att behandla uppgifterna framöver förutom lagring, med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina personuppgifter som du har lämnat till oss i en maskinläsbar format och du har rätt att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt.

Skydd av dina personuppgifter

Vi ser till att skydda dina personuppgifter tillräckligt när vi samlar in och behandlar dem, enligt avsnittet om Insamling och behandling av personuppgifter.

Telefon

När vi kontaktar dig via telefon informerar vi dig om syftet med att samla in dina personuppgifter och din rätt att begära att de raderas innan vi registrerar dem. Vi spelar inte in telefonsamtal.

Syftet med insamlingen av personuppgifter kan vara att skicka mer information, ge en offert eller utfärda en försäkring. Du kan läsa mer om de enskilda syftena i de relevanta avsnitten ovan. Insamlingen av personuppgifter är baserad på dataskyddsförordningens artikel 6.1 litra a (samtycke). Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss.

E-post

När vi kommunicerar med dig via e-post sker detta via krypterad e-post mellan avsändare och mottagare. Vårt system säkerställer kryptering som uppfyller kraven för att skicka känsliga personuppgifter, dvs. "TLS 1.2" eller högre. Detta säkerställer att dina data inte kan läsas av tredje part. Åtkomsten till e-post är lösenordsskyddad.

Delning av information

Vi kan överföra dina personuppgifter till vårt dotterbolag ditt försäkringsföretag, ett säkert tredjeland. Dina uppgifter överförs via krypterad e-post eller direkt till ditt försäkringsföretag säkra online-offertsystem, som endast kan nås med lösenord och där överföringen också är krypterad.

Överföring till tredje land

Vi använder en databehandlare utanför EU / EES för att lagra personuppgifter eftersom vi använder Hubspot som CRM-systemleverantör.

När vi använder databehandlare utanför EU / EES använder vi EU-kommissionens standardavtal enligt dataskyddsförordningen art. 46.2.c. Vi är skyldiga att säkerställa att de organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna som överlämnas till våra databehandlare i tredjeländer finns på plats. Hubspots databehandlaravtal finns nedan. Se särskilt avsnitt 7 och bilaga 4 om särskilda EU-frågor, inklusive användning av standardklausuler eller "SCC" https://legal.hubspot.com/dpa

Vid brott mot dataskydd

Om vi får kännedom om en säkerhetsincident som kan involvera dina personuppgifter kommer vi, om det är relevant, att informera dig så snart som möjligt och anmäla incidenten till Datatilsynet inom 72 timmar efter att vi fått kännedom om den.

 

Cookie-deklarationen