Beskatning af sundhedsforsikring

Beskatning af sundhedsforsikring 2022 - hvordan er reglerne?

Opdateret August 2022

For selvstændige, arbejdsgivere og medarbejdere

Er du selvstændig?

Er du selvstændig, kan du betale for din Helbredsforsikring gennem din virksomhed og give dig, som ansat i virksomheden, forsikringen som et personalegode – du indkomstbeskattes af forsikringens præmie, helt som en sundhedsforsikring.

I virksomhedens regnskab er præmien til forsikringen en fradragsberettiget driftsudgift.

Nogle sundhedsforsikringer, der udelukkende dækker behandling og forebyggelse af arbejdsrelaterede sygdomme og skader er skattefrie. Ligeledes gælder for forsikringer der kun dækker behandling for misbrug eller rygeafvænning.

Kilde: skat.dk og §13A i Ligningsloven 

Har du tjekket om du, som selvstændig, er godt nok dækket?
Vi garanterer at vi dækker bedre end din nuværende forsikring. Få et tilbud eller start med en uvildig og personlig sammenligning så vælger du på et veloplyst grundlag.

Læs mere om vores Helbredsforsikring til selvstændige

Få gratis sammenligning ➤

Er du ansat, arbejdsgiver eller har du ansvar for risikostyring i din virksomhed?

Din arbejdsgiver kan vælge at betale for din Helbredsforsikring som en del af dit ansættelsesforhold. Dette kan enten gøres for en større eller mindre gruppe af medarbejdere i virksomheden, eller alternativt forhandles individuelt. Er det individuelt gøres dette typisk enten i.f.m. ansættelse eller ved den årlige lønsamtale, hvor det, som et alternativ til en lønstigning, kan forhandles at arbejdsgiveren betaler for en Helbredsforsikring.

Som medarbejder beskattes du af præmien for forsikringen på samme måde, som man gør med sundhedsforsikringer.

Sundhedsforsikringer, der udelukkende dækker behandling og forebyggelse af arbejdsrelaterede sygdomme og skader er skattefrie. Ligeledes gælder for forsikringer der kun dækker behandling for misbrug eller rygeafvænning.

Sådan indberetter du

Det er arbejdsgiveren der skal indberette betaling af forsikring. Beløbet indberettes som A-indkomst. Dette gøres i felt 13 og 26.

Se hvordan du indberetter sundhedsforsikring på skat.dk.

Få en uvildig sammenligning af din sundhedsforsikring

Vi har gjort det nemt at få en ærlig sammenligning. Vi samarbejder med en uvildig 3. part der kan sammenligne sundhedsforsikringer på betingelser og hvordan og hvor meget forsikringen faktisk dækker. Det er naturligvis helt gratis og uforpligtende. Har du ikke allerede en sundhedsforsikring, kan du fortsat få et overblik over hvilken slags forsikring, der dækker dig bedst.

Se mere om personlig sammenligning

Læs mere om vores helbredsforsikring til dine medarbejdere

Se dækninger og tilvalg ➤
Kan man trække sundhedsforsikring fra i skat?

Sundhedsforsikring og Helbredsforsikring er et skattepligtigt personalegode, hvor den forsikrede beskattes af forsikringspræmien. Da forsikringen dækker både skader der er opstået i arbejdstiden og skader der er opstået i privatsfæren, beskattes den forsikrede af hele præmien. Med en generel sundhedsforsikring, beskattes medarbejderen af præmien for sundhedsforsikringen, uanset udgifter og brug af forsikringen. 

Bagatelgrænsen for private goder på 1.200 kr. (2022) gælder ikke for sundhedsforsikringer, hvorfor sådan en ordning altid vil være skattepligtig. Ligeledes gælder bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder på 6.600 kr. (2022) heller ikke ved sundhedsforsikring.

Se mere om reglerne for personalegoder og sundhedsforsikring hos PWC

Hvordan beskattes sundhedsforsikring for selvstændige?

Er du selvstændig, kan du betale for din Helbredsforsikring gennem din virksomhed og give dig, som ansat i virksomheden, forsikringen som et personalegode – du indkomstbeskattes af forsikringens præmie, helt som en sundhedsforsikring.

I virksomhedens regnskab er præmien til forsikringen en fradragsberettiget driftsudgift.

Læs mere om Helbredsforsikring og hvordan den dækker bedre

Kontakt en rådgiver

Tal med en rådgiver om dine behov og hvordan vi kan hjælpe dig.

 +45 31 63 83 03  Send os en mail