Din guide til behandling

Når du får brug for at få behandling dækket af din forsikring, vil vi gerne gøre det så let som muligt for dig. På denne side finder du informationer om, hvordan du skal gøre i forskellige situationer.

Du kan enten kontakte os, Health Insurance Instantly, på telefon +45 31 63 83 03 eller mail info@healthinsuranceinstantly.com. Vi taler dansk og står klar til at hjælpe dig. Du er også velkommen til at kontakte Cigna direkte 24 timer i døgnet via live chat på dit Customer Area eller via telefon +44 (0) 1475 788182.

Sådan gør du

Før behandling

Har du brug for behandling, er det vigtigt, at du kontakter vores kundeserviceteam inden du går i gang med behandlingen. Du kan enten kontakte Health Insurance Instantly eller Cigna – kontaktinformation finder du ovenfor.

Vi hjælper dig med:

 • At arrangere dit behandlingsforløb og vejlede dig om behandlingssteder. Du sparer tid og besvær med selv at lede efter et hospital, klinik eller læge
 • At sikre at den behandling, du er ved at påbegynde, er dækket af din forsikring og evt. udstede en forhåndsgodkendelse.
 • At formidle direkte kontakt til behandlingsstedet og arrangere direkte fakturering ved at udstede en betalingsgaranti

Det er nødvendigt med en forudgående godkendelse for alle indlæggelses- og dagpatientbehandlinger.

Det er ikke nødvendigt for ambulante behandlinger med undtagelse af følgende:

 • Test af genetisk kræft
 • Konsultationer hos psykolog og psykiater
 • Undersøgelser og behandling af fertilitet
 • Ordinerede lægemidler og forbindinger i mere end 3 måneder
 • Fysioterapi, kiropraktik og osteopati, når du har overskredet 10 behandlinger.

Er du i tvivl om det er nødvendigt med en forhåndsgodkendelse, foreslår vi, du kontakter os.

Er det en nødsituation, og du derfor ikke kan ringe til os inden behandlingen går i gang, så beder vi dig om at kontakte os inden for de næste 48 timer.

Læge via mobil

Læge via Mobil

Med Læge via Mobil får du nem adgang til en læge lige meget hvor du er. Praktisk i hverdagen, weekenden, på arbejde og på ferien.
 

Under behandling

Husk at tage dit Cigna ID-kort med dig. En kopi af dit Cigna ID-kort findes i dit online Customer Area, som du finder her Customer Area.

Dit behandlingssted sender normalt faktura direkte til os. Vær opmærksom på at:

 • Vi betaler kun de dele af behandlingsomkostningerne, der er dækket.
 • Har du en selvrisiko, er du selv ansvarlig for at betale denne direkte til hospitalet, lægen eller klinikken i forbindelse med behandlingen

Skulle det ved en fejl ske, at behandlingsstedet fremsender faktura direkte til dig efter behandling, skal du blot sende din faktura og skadeanmeldelse til os, så betaler vi dem direkte med fradrag af eventuelle selvrisici.

Har du selv betalt for din behandling, kan du sende din faktura og skadeanmeldelse til os.

 • Send din skadesanmeldelse via dit online Customer Area
 • Vi refunderer dig (fratrukket din selvrisiko)
 • Vores mål er, at behandle dit krav inden for 5 arbejdsdage efter modtagelse af al nødvendig dokumentation

Det skal du bruge:

 • Fakturaen fra dit behandlingssted
 • En udfyldt skadeanmeldelse
 • Kvitteringen for din betaling

Du kan downloade dine skadesformularer for:

 Medicinske behandlingsudgifter og øjenskader

Udgifter i forbindelse med tandskader

Girl with phone outside browsing-1

Med Læge via Mobil

... Kan du mellem 08-22 modtage videokonsultationer me en læge, uanset hvor du er. Læs mere om fordelen her.

Om forudgående godkendelse

Det er nødvendigt med en forudgående godkendelse for alle indlæggelses- og dagpatientbehandlinger. Det er ikke nødvendigt for ambulante behandlinger med undtagelse af følgende:

 • Test af genetisk kræft
 • Konsultationer hos psykolog og psykiater
 • Undersøgelser og behandling af fertilitet
 • Ordinerede lægemidler og forbindinger i mere end 3 måneder
 • Fysioterapi, kiropraktik og osteopati, når du har overskredet 10 behandlinger.

I nogle tilfælde beder vi om yderligere oplysninger, såsom en lægeerklæring, for at vi kan godkende behandlingen. Når du modtager godkendelsen, vil det være for en specifik behandling og evt. et vist antal behandlinger, hvor det er relevant.

Hvis du ikke får forudgående godkendelse, kan det forsinke behandlingen af dit krav, eller vi kan afvise at betale hele eller dele af kravet. Vi reducerer det beløb, vi betaler med:

 • 50%, hvis du ikke ringede til os for at få en forhåndsgodkendelse, når det var nødvendigt for behandling i USA
 • 20%, hvis du ikke fik en forhåndsgodkendelse til behandling uden for USA.

I de fleste tilfælde giver vi en garanti for betaling. Dette betyder, at vi på forhånd aftaler at betale nogle eller alle omkostninger ved en bestemt behandling. Når vi har givet en betalingsgaranti, betaler vi, efter at behandlingen er givet, den forsikrede eller hospitalet, lægen eller klinikken det aftalte beløb, når vi modtager faktura og evt. skadesameldelse.

Om behandling i nødsituationer

Vi ved, at der kan være situationer, hvor det ikke vil være praktisk eller muligt at kontakte os før behandling i en hastesituation, fordi prioriteten er, at få behandling så hurtigt som muligt. I dette tilfælde beder vi dig kontakte os senest 48 timer efter behandlingen. Dette giver os mulighed for at bekræfte, om din behandling er dækket og sørge for betaling hos dit behandlingssted.

Hvis en forsikret er blevet behandlet eller indlagt på et hospital, en læge eller klinik, som ikke er en del af vores netværk, forbeholder vi os ret til (med forsikredes samtykke) at flytte forsikrede til et hospital, en læge eller klinik, der er en del af Cigna’s netværk, for at fortsætte behandlingen, når det er medicinsk passende at gøre det.

Om behandling i USA

Hvis der opnås forudgående godkendelse, men forsikrede beslutter at modtage behandling på et hospital, hos en læge eller klinik, der ikke er en del af Cigna-netværket, reducerer vi ethvert beløb, som vi betaler med 20%.

Der kan være situationer, hvor det ikke med rimelighed er muligt, at behandlingen udføres af et hospital, en læge eller en klinik, der er en del af Cigna’s netværk - I sådanne tilfælde foretager vi ikke nogen reduktion i vores betaling. Eksempler inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Når der ikke er noget Cigna-netværkshospital, læge eller klinik inden for 50 km fra forsikredes hjemadresse

eller

 • Når den behandling, forsikrede har brug for, ikke er tilgængelig fra et lokalt Cigna-netværkshospital, læge eller klinik

eller

 • Når behandlingen er akut

Dit online Cigna Customer Area

Som kunde hos Cigna Global Health har du adgang til mange oplysninger gennem dit online kundeområde.

For at få adgang til dit online Customer Area skal du gå til www.cignaglobal.com og derefter:

 • Vælg den plan der passer til den du har
 • Log ind med den e-mailadresse, som du har givet os, og derefter din adgangskode

Hvis du har problemer med at få adgang til Customer Area, bedes du kontakte vores kundeservice team.

Kontakt os ved spørgsmål