Din guide til behandling

Vi ønsker at sikre, at det er så enkelt som muligt for dig eller din familie at få behandling.
Læs her, hvad du skal gøre i en situation, hvor du har brug for behandling.

Sådan gør du i tilfælde af behandling

Før behandling

Har du brug for behandling, skal du kontakte vores kundeserviceteam inden behandling. Du kan kontakte os 24 timer i døgnet via live chat på dit online Customer Area, telefon kundeserviceteam på +44 (0) 1475 788182. En forudgående godkendelse er påkrævet for alle indlæggelses- og dagpatientbehandlinger. Det er ikke nødvendigt for ambulante behandlinger med undtagelse af de behandlinger, der er angivet under International Ambulant behandling.

Hvis det er en nødsituation, og du ikke kan ringe til os inden, skal du kontakte os inden for de næste 48 timer.

 • Vi kan hjælpe dig med at arrangere din behandlingsplan og guide dig i den rigtige retning. Dette sparer dig tid og besvær med selv at lede efter et hospital, klinik eller læge.
 • Vi kan etablere direkte kontakt med din behandler for at sikre at den behandling, du er ved at påbegynde, er dækket af din police og udstede en forudgående godkendelse.
 • Vi kan formidle direkte kontakt med din behandlingsudbyder og arrangere direkte fakturering ved at udstede en betalingsgaranti.
Modtag behandling
 • Husk at tage dit Cigna ID-kort med dig. En kopi af dit Cigna ID-kort er tilgængelig i dit online Customer Area eller din myCigna App. 
Cigna wellbeing

Cigna Wellbeing App

Med Cigna Wellbeing App får du nem adgang til en række sundhedsværktøjer.
 
Kom i kontakt med læger og specialister døgnet rundt.
 
Din adgang til pleje, altid og overalt.
Efter behandling

Dit hospital, klinik eller læge sender normalt deres faktura direkte til os. Det kan dog ske, at de fakturerer dig efter behandling. I disse situationer skal du blot sende din faktura og skadeanmeldelse til os, så betaler vi dem direkte med fradrag af eventuelle selvrisici.

 • Vi betaler kun de dele af behandlingsomkostningerne, der er dækket.
 • Alle forsikrede er ansvarlige for at betale enhver selvrisiko direkte til hospitalet, lægen eller klinikken på tidspunktet for behandlingen.

En liste over Cigna-netværkshospitaler, klinikker og læger er tilgængelig i dit online Customer Area, eller du kan kontakte vores kundeserviceteam for mere information.

Læs længere nede hvad du skal gøre for at indsende dine krav, og hvis du selv har betalt dit hospital, klinik eller læge.

Før du får behandling, skal du læse følgende oplysninger om forudgående godkendelse, akut behandling og behandling i USA.

Forudgående godkendelse

Forudgående godkendelse er påkrævet for alle indlæggelses- og dagpatientbehandlinger. Det er ikke nødvendigt for ambulante behandlinger med undtagelse af de behandlinger, der er angivet under International Ambulant behandling.

Vi kan bede om yderligere oplysninger, såsom en lægeerklæring, for at vi kan godkende behandlingen. Vi bekræfter godkendelsen, og antallet af godkendte behandlinger, hvor det er relevant.

Hvis du ikke får forudgående godkendelse, kan der være forsinkelser i behandlingen af ​​krav, eller vi kan afvise at betale hele eller dele af kravet. Vi reducerer det beløb, vi betaler med:

 • 50%, hvis du ikke ringede til os for at få en forhåndsgodkendelse, når det var nødvendigt for behandling i USA
 • 20%, hvis du ikke fik en forhåndsgodkendelse til behandling uden for USA.

I de fleste tilfælde giver vi en forsikret eller et hospital, en læge eller klinik en garanti for betaling. Dette betyder, at vi på forhånd aftaler at betale nogle eller alle omkostninger ved en bestemt behandling. Når vi har givet en betalingsgaranti, betaler vi den forsikrede eller hospitalet, lægen eller klinikken det aftalte beløb ved modtagelse af en passende anmodning og en kopi af den relevante faktura, efter at behandlingen er givet.

Hvis en forsikret er ført til et hospital, en læge eller klinik, som ikke er en del af vores netværk, kan vi muligvis træffe foranstaltninger (med forsikredes samtykke) for at flytte forsikrede til et Cigna-netværkshospital, en læge eller klinik for at fortsætte behandlingen, når det er medicinsk passende at gøre det.

Hvis der opnås forudgående tilladelse, men forsikrede beslutter at modtage behandling på et hospital, hos en læge eller klinik, der ikke er en del af Cigna-netværket, reducerer vi ethvert beløb, som vi betaler med 20%.

Vi er klar over, at der kan være situationer, hvor det ikke med rimelighed er muligt, at behandlingen udføres af et Cigna-netværkshospital, en læge eller en klinik. I disse tilfælde anvender vi ikke nogen reduktion på de betalinger, vi foretager. Eksempler inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Når der ikke er noget Cigna-netværkshospital, læge eller klinik inden for 50 km fra forsikredes hjemadresse eller
 • Når den behandling, forsikrede har brug for, ikke er tilgængelig fra et lokalt Cigna-netværkshospital, læge eller klinik eller
 • Når behandlingen er akut.

Sådan indsendes krav

Hvis du selv har betalt for din behandling, kan du sende din faktura og skadeanmeldelse til os. Den nemmeste måde at gøre dette på er via dit online Customer Area.

 • Vi refunderer dig (fratrukket din selvrisiko).
 • Vi tilstræber at behandle dit krav inden for 5 arbejdsdage efter modtagelse af al nødvendig dokumentation.

Bemærk, at der muligvis er visse lande, hvor vi ikke kan betale en udbyder direkte. I dette tilfælde er du ansvarlig for at betale eventuelle behandlingsomkostninger til din udbyder, og Cigna vil godtgøre dig.

Det skal du bruge:

 • Fakturaen fra dit behandlingssted
 • En udfyldt skadeanmeldelse
 • Kvitteringen for din betaling

Du kan downloade dine skadesformularer for:

 Medicinske behandlingsudgifter og øjenskader

 Udgifter i forbindelse med tandskader

 

Girl with phone outside browsing-1

myCigna® App

Med myCigna® App har du eksempelvis adgang til dit Cigna ID-kort, se erstatningskrav, opslag af medicin og se din forsikringsinformation. 
Hjælp os med hurtigt at godtgøre dig

Normalt refunderer vi dig inden for fem dage efter modtagelse af dit krav. Følg disse enkle tip for at hjælpe os med at opnå dette:

 • Hvis du bekræfter din diagnose eller forklaring på behandlingen, behøver du ikke sende en skadesformular.
 • Fortæl os, hvordan og hvor du vil have din refusion udbetalt.
 • Send os din faktura og krav via scannede kopier via fax eller e-mail i stedet for at sende dem med post.
 • Oplys dit policenummer i enhver dokumentation, du sender til os.

 

Betaling af selvrisiko

Hvis du har valgt en selvrisiko på din dækning, skal du selv betale dette beløb for behandlingen. Så hvis du f.eks. vælger en selvrisiko på € 150, skal du betale de første € 150 af et dækket krav eller dækkede krav i enhver dækningsperiode på behandlingstidspunktet. Vi betaler resten af de dækkede omkostninger af dit krav direkte til dit hospital, klinik eller læge. Hvis der vælges en selvrisiko, skal du kun betale dette en gang i enhver dækningsperiode uanset antallet af krav.

 

Vigtig information
 • Du og alle forsikrede skal overholde skadeprocedurerne i denne kundevejledning.
 • Vi kan godtgøre dig ved hjælp af bankoverførsel eller check.
 • Vi kan være nødt til at bede om ekstra information for at hjælpe med at behandle et krav. For eksempel: lægeerklæringer eller andre oplysninger om forsikredes tilstand eller resultatet af en uafhængig lægeundersøgelse, som vi måtte bede om og betale for.
 • Forsikrede skal indsende skadeanmeldelser og fakturaer så hurtigt som muligt efter enhver behandling. Hvis anmeldelsen og fakturaen ikke er fremsendt til os inden for 12 måneder efter behandlingsdatoen, er kravet ikke berettiget til betaling eller refusion fra os.

Med forbehold for vilkårene i denne police betaler vi for følgende omkostninger i forbindelse med dit krav:

 • Omkostninger som beskrevet i listen over fordele i denne kundevejledning, hvor det er relevant på datoen / dagene for forsikredes behandling.
 • Omkostninger til behandling, der har fundet sted. Men vi dækker ikke fremtidige behandlingsomkostninger, betalingsindskud eller forudbetaling.
 • Behandling, der er medicinsk nødvendig og klinisk passende for forsikrede.
 • Rimelige og sædvanlige omkostninger til behandling, og tjenester relateret til behandlinger, der er vist på listen over fordele. Vi betaler for sådanne behandlingsomkostninger i overensstemmelse med de passende gebyrer af placeringen af ​​behandlingen, og i henhold til etableret klinisk og medicinsk praksis.
 • Hvis du overskrider en individuel nedre grænse for ydelser eller den samlede årlige ydelsesgrænse, vil vi søge godtgørelse fra dig til dækning af omkostningerne, hvor du har overskredet din grænse.

Dit online Cigna Customer Area

Som kunde hos Cigna Global Health Options har du adgang til et væld af oplysninger, gennem dit online kundeområde. Uanset hvor du er i verden. 

For at få adgang til dit online Customer Area skal du gå til www.cignaglobal.com og derefter:

 • Klik på knappen "Member log in" øverst til højre på siden.
 • Indtast den e-mailadresse, som du har givet os, og derefter din adgangskode.

Hvis du har problemer med at få adgang til Customer Area, bedes du kontakte vores kundeservice team.

Administrer din police

Dit online Customer Area er den nemmeste måde at administrere din police og få adgang til alle oplysninger, der vedrører din dækning. Her kan du:

 • Se dine policedokumenter, herunder din forsikringspolice og Cigna ID-kort for alle forsikrede
 • Se eventuelle særlige undtagelser, der gælder for din police
 • Se fordelene, som din dækning inkluderer
 • Se et resumé af dine præmiebetalinger
 • Se al korrespondance med os
 • Nemt indsende og spore status på dine krav
 • Opdatere dine oplysninger 
Kom i kontakt med os

Dit online Customer Area giver dig også praktiske måder til at kontakte os. Det inkluderer live chat, sende os en direkte besked eller ved at fortælle os et passende tidspunkt, hvor vi ringer tilbage til dig.